Jumlah

Panjang nama domain maksimum
Nama domain penuh tidak boleh melebihi panjang 253 aksara ASCII dalam perwakilan teksnya. Oleh itu, apabila menggunakan satu watak per label, hadnya a...